PJST2003

Hva gjør en kiropraktor?

Kiropraktorens oppgave er primært å analysere og eventuellt behandle bevegelsesapparatet også kalt nerve-muskel-skjelettsystemet.

Hvis et ledd eller en virvel beveger seg dårlig kalles det for en funksjonsforstyrrelse. Det kan irritere både lokalt men også referert til andre deler av kroppen gjennom uheldig biomekanisk samspill (f.eks kneproblem som følge av dårlig ankelfunksjon) eller gjennom det perifere nervesystem da nervene som kommer ut mellom virvlene i rygg og nakke kan bli irritert og ha en negativ innvirkning på området nerven går til (f.eks Isjias). Kiropraktoren finner disse forstyrrelsene og korrigerer dem. Derfor sies det ofte at en kiropraktor behandler årsaker og ikke bare symptomer.

Funksjonsforstyrrelser i bevegelsesapparatet og korreksjon av disse har også en viktig sentralstimulerende effekt på nervesystemet (hjernen) noe som forklarer hvorfor en ofte ser effekt på mer enn bare lokale muskel-/skjelettplager etter behandling. De som er interessert i mer info omkring dette kan søke opp «therealitycheck.com» og se på Dr Heidi Haavik sin forskning og hennes forklaringsmodeller.

En kiropraktor er autorisert helsepersonell i førstelinjetjenesten og har spesialkunnskap om nerve-muskel-skjelettsystemet. En kiropraktor er trent i både å gi funksjonsdiagnoser som kan behandles og det som kalles differensialdiagnostikk (å luke ut det som vi ikke skal gjøre noe med men sende videre til f.eks lege). Enkelte kiropraktorer har mulighet for bildediagnostisk utredning i egen klinikk (røntgen og/eller diagnostisk ultralyd) og alle kiropraktorer kan henvise til bildetagning (f.eks MR) ved røntgeninstitutt. En kiropraktor kan også sykemelde og henvise til spesialisthelsetjenesten (f.eks ortoped eller nevrolog)

Kiropraktorene er mest kjent for sitt karakteristiske trykk inn mot ledd og virvler (også kalt manipulasjonsbehandling). Når et ledd blir behandlet så hører pasienten ofte en kavitasjonslyd. Denne lyden er ikke farlig og fremstilles av et vakuum som dannes når leddflater separeres lett og et låst ledd frigjøres. Rett etter behandlingen vil pasienten ofte føle varme og økt bevegelse i området som ble behandlet og noe ømhet kan også forekomme.

I tillegg til den klassiske kiropraktorbehandlinga er en kiropraktor også trent i å kunne hjelpe til med treningsveiledning, rehabilitering og rådgivning. Mange samarbeider også tett med andre yrkesgrupper (som f.eks fysioterapeuter) slik at en får den beste oppfølging med å starte behandling hos kiropraktor