PJST2194

Hvorfor Kiropraktikk?

  • Behandlingen er effektiv og gir ofte raske resultater. Dette fører til færre antall behandlinger og mindre kostnader for pasienten.
  • Ventetiden anslås å være kortere hos kiropraktor enn hos lege både med tanke på å få time og tiden man tilbringer på venteværelse.
  • Kiropraktisk behandling kan forkorte sykefravær.
  • Fra 1. januar 2006 har kiropraktorer lov til å sykemelde og henvise direkte til spesialist.
    – Dette fører til bedre ressursutnytting og samarbeid i helsevesenet.
    – Samfunnøkonomiske besparelser.
    – Mer fornøyde brukere.