Close up of runner’s feet running in autumn leaves training exercise

Kiropraktikk og idrett

I idrett er det viktig med en kropp som fungerer best mulig (uten «bremser» på). Dette for at man skal kunne prestere på sitt beste, unngå skader, og tåle belastningen idretten gir kroppen.

 

Kiropraktikk er mer og mer brukt innen idrett på verdensbasis av hovedsakelig 3 grunner:

 

– Kiropraktoren kan hjelpe når en skade har skjedd

– Kiropraktikk er skadeforebyggende

– Kiropraktikk er prestasjonsfremmende

 

Kiropraktikk handler om funksjonsoptimalisering i nerve-, muskel- og skjelettsystemet. Ved en skade vil kroppen alltid prøve å ordne opp selv, slik som et sår vil gro av seg selv. Men som alt annet klarer kroppen dette best hvis forholdene ligger best mulig til rette for det, altså hvis funksjonen er som den skal være.

Ankelovertråkk er et eksempel på en vanlig skade i idrett. Ved overtråkk får leddbånd og sener i ankelen en strekk, og ankelen blir ofte stiv som følge. Hevelse, smerte og en følelse av instabilitet gjør at det ofte kan ta lang tid å komme 100% tilbake fra denne skaden, og man opplever ofte en økt sjanse for nye overtråkk.

Behandling av en slik skade hos kiropraktor går ut på å optimalisere bevegelsen i ankelen samt kne, hofte og korsrygg som også kan ha en påvirkning på eller ha fått en effekt av skaden. Fokuset vårt er å hjelpe kroppen tilbake til optimal funksjon igjen. Resultatet av dette blir at kroppen lettere klarer å ordne opp i strekkskaden på leddbånd og sener, hevelsen går ofte raskere ned, og vi står igjen med en bedre kontroll av ankelen. Rehabilitering vil være lettere og ha en bedre effekt, og vi vil ha en redusert sannsynlighet for nytt overtråkk fordi ankelen er mer stabil når den fungerer bra.

 

Kiropraktikk er også skadeforebyggende. Et eksempel på dette er ankelen beskrevet ovenfor, som har redusert sannsynlighet for nytt overtråkk når den fungerer så bra som mulig. Et annet eksempel har med effekten av treningsbelastning på kroppen å gjøre. Skader starter ofte gradvis, og kommer ofte av gjentatt belastning som idretten krever. Bryne Kiropraktorklinikk har et samarbeid med Nærbø IL, der vi har tett oppfølging av både herre- og damelaget til Nærbø håndball. Dette gir oss mulighet til å jobbe med små problemer før de utvikler seg og blir store. Dette bidrar (sammen med god og riktig trening) til å holde spillerne mest mulig skadefrie.

 

Ved å holde kroppen i så god funksjonell stand som vi kan, får vi også en prestasjonsfremmende effekt. En liten stivhet i en håndballskulder som ikke engang merkes symptomatisk kan påvirke kastet til spilleren (f.eks at han/hun ikke klarer å trekke armen like langt bak før kastet). Ved å holde funksjon i kroppen optimal kan man yte maksimalt både når det gjelder kraft og presisjon, man får bedre effekt av både trening og rehabilitering, og man tåler belastningen av treningen bedre.